Λουκάς Νικόλαος

Εκτύπωση

O Δρ. Νικόλαος Λουκάς είναι μηχανικός με 25 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην έρευνα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των δικτύων επικοινωνιών και πληροφορικών συστημάτων. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ στον τομέα τηλεπικοινωνιών και δικτύων υπολογιστών, και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) από το ίδιο ίδρυμα στον τομέα των κινητών και ασύρματων επικοινωνιών ευρείας ζώνης. Την περίοδο 1996-2006 συμμετείχε ως ερευνητής σε προγράμματα, που υλοποιηθήκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενης έρευνας της ΕΕ (Advanced Communications Technologies and Services (ACTS), Information Society Technologies (IST)), καθώς και σε εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των δικτύων κινητών επικοινωνιών και ασύρματων ευρυζωνικών συστημάτων. Κατά την περίοδο 1999-2009 εργάστηκε ως εξωτερικός διδάσκων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ σε θέματα ανάλυσης και σχεδιασμού πρωτοκόλλων σηματοδοσίας και ελέγχου δικτύων ολοκληρωμένων υπηρεσιών (Broadband ISDN, Intelligent Networks (IN), GSM/GPRS, Customized Applications for Mobile networks Enhanced Logic (CAMEL), 3G/UMTS, IP Multimedia Subsystem (IMS)). Κατά το διάστημα 2009-2013 εργάστηκε ως εθνικός εμπειρογνώμονας (national expert) στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις Βρυξέλλες στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων. Έχει συγγράψει περισσότερες από 25 πρωτότυπες ερευνητικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο σχεδιασμό και υλοποίηση μηχανισμών και πρωτοκόλλων για την ασφάλεια δικτύων και εφαρμογών, και στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση πρωτοκόλλων σηματοδοσίας σε κινητά και ασύρματα συστήματα επικοινωνιών. Ο Ν. Λουκάς συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον αναπληρωτή καθηγητή Χ. Ξενάκη.