Επιστημονικο Πεδιο, Εισακτεοι & Βασεις

Εκτύπωση
  • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
    • – 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών» και
    • – 5ο Επιστημονικό Πεδίο «Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορική»
  • ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (2017): 13.965 μόρια