- Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - http://www.ds.unipi.gr -

Χρήσιμα Έγγραφα

Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις

 1. Ίδρυσης και Μετονομασίας Τμήματος
 2. Ίδρυσης Π.Μ.Σ.
 3. Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων

Υλικό Προβολής Τμήματος

 1. Για Απόφοιτους Λυκείου [17] (Ελληνική Έκδοση)
 2. Αφίσα Τμήματος [18] (Ελληνική Έκδοση)
 3. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» [19]
 4. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονική Μάθηση» [20]
 5. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα» [21]
 6. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» [22]
 7. Αφίσα Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» [23]
 8. Παρουσίαση Τμήματος [24] (Ελληνική Έκδοση)
 9. Παρουσίαση Τμήματος [25] (Αγγλική Έκδοση)
 10. Οδηγός Σπουδών 2016-2017 [26] (Ελληνική Έκδοση)
 11. Οδηγός Σπουδών 2014-2015 [27] (Ελληνική Έκδοση) *
  * Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα» αναμορφώθηκε σύμφωνα με την Υ.Α. 159873/B7, ΦΕΚ 2773/Β’ /16-10-2014 σε Π.Μ.Σ. «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες».
 12. Οδηγός Σπουδών 2012-2013 [28] (Ελληνική Έκδοση)
 13. Οδηγός Σπουδών 2012-2013 [29] (Αγγλική Έκδοση)

Χρήσιμοι Χάρτες

 1. Χάρτης 1 [30] Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά
 2. Χάρτης 2 [31] Χάρτης Περιοχής γύρω από το Πανεπιστήμιο